Etikettarkiv: församling

Surströmming, djurens konung!

20130918-111441.jpg

Idag är det en något annorlunda dag för en organist.

Traditionsenligt har vi så här i mitten av september Surströmmingsskiva för hågade i församlingshuset, och idag är det dags. I år har jag ansvaret och ska vara med och äta, leda lite allsång och vara allmänt trevlig och tillmötesgående. Jag har hittat två anständiga surströmmingsvisor utan erotiska anspelningar och rusdrycker (de andra får jag sjunga när jag bjuder Voces Nordicae på dessa härligt ruttna fiskar), Strömmingspremiären, alltid lika kär den på melodin till Upp på källarbacken och Ja det är burkarna från Norrland på melodin till Flickorna i Småland. Varje år läser jag dessutom detta ode till surströmmingen:

SURSTRÖMMINGSPREMIÄR
Ej nämnes ditt namn i det franska kök,
ej syns du bland vin och spaghetti.
Nog läggs dig till last, som lax på lök,
att du luktar, och det har man rätt i.

Visst har det väl sagts på din rygg ibland
att du blekfet, härsken och stinn är.
Men en gång brytes förtalets tand
och till slut blir det du som vinner.

Du får detta land i den karga Nord
att flyta av mjölk och honung.
Välkommen åter till dukat bord,
surströmming, djurens konung!

Montanus (UNT 30 augusti 1988)

Efter detta är det dags att träffa illbattingarna i gosskören igen. Vi får väl se om de känner av lukten…

Annonser

Lämna en kommentar

Under Barnkör

Viktigt och oviktigt

I söndags installerades vår nye kyrkoherde Hjalmar Fryklind i Årsta kyrka under högtidliga former av biskop Eva Brunne, på grund av biskopens fullspäckade schema, i en gudstjänst på eftermiddagen. Detta gjorde att jag hann att närvara och lyssna på en predikan på förmiddagen om det första av sändebreven i Uppenbarelseboken, det till församlingen i Efesos, i vilket församlingen får mycket beröm för allt det goda arbete de lägger ner, men varnas för att tappa kärleken och tron.

Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet. […] Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.

Detta känns för min del läskigt bekant. Är det inte precis så med oerhört mycket församlingsarbete? Vi håller körer, bokcirklar, öppen förskola, loppmarknader, kaféer, det är möten och blanketter som ska fyllas i. Vi kämpar och jobbar för att  hinna med allt som ska göras i församlingen och kyrkan, men på vägen är det lätt att glömma bort vad som är viktigt.

kyrkoherdeinstallation

Biskopen välsignar vår nye herde.

På eftermiddagen sa vår nye kyrkoherde i sin alldeles lysande predikan att det är lätt att tro att det finnas massor av saker som är nödvändiga när man kommer som chef till ett nytt ställe, massvis med möten som ska närvaras vid och oändligt med saker som folk vill ska bli gjorda. På förmiddagen jämförde predikanten, mycket träffande, församlingsarbetet med en barnfamilj där man ska hinna tvätta, baka, laga mat, städa, natta barn, hämta och lämna på dagis, diska, handla m.m. och där man så lätt glömmer bort kärleken och varför man överhuvudtaget ville det här från en början.

I Årsta kyrka har vi en kafé eller foajé mellan själva kyrksalen och kanslidelen, där sitter ofta några människor; sjuka, gamla, arbetslösa eller andra som inte har någon annan fast plats i samhället. Jag sa faktiskt häromdagen till en kollega att det är tur att vi har dem på vår arbetsplats. Ofta tror jag att jag har bråttom för att hinna öva, gå på ett möte eller något annat och låtsas kanske inte se dem, men ibland tar jag mig tiden att bara sätta mig ner för att prata med dem och ibland be dem och inser då att det är det här som kyrkan är till för.

Lämna en kommentar

Under församling, gudstjänst, predikan

Annandag pingst

Igår var det annandag pingst och enligt kyrkoordningen ska huvudgudstjänst firas i alla församlingar. Jag är oerhört förvånad över hur lättvindigt många församlingar låter bli och lägger sig platt för det sekulära samhället när nu annandag pingst förlorat sin status som allmän helgdag. I min församling har vi efter tips från min förre chef, f.d. kyrkoherden i Kista Michael Öjermo, gjort denna dag till en fest för församlingens volontärer och grupper för daglediga. Vi firar gudstjänst med mässa klockan 12 och därefter bjuder vi alla på lunch; potatissallad och kallskuret. Förra året fortsatte festen med allsång och Psalmcirkel, i år var det vernissage och invigning av en installation i Årsta kyrka. Båda åren har kyrkan varit i princip full, mer folk än en vanlig söndag.

Dessutom är det förstås en ynnest att få läsa och lyssna till texterna till annandag pingst, att få att fira anden och att få sjunga pingstpsalmerna ytterligare en dag.

Lämna en kommentar

Under församling, gudstjänst

Vad går musikbudgeten till

I förra veckans Kyrkans tidning fanns en stort uppslag om kyrkomusiker och hur de använder sin budget. (Jag har inte hittat artikeln på nätet, men den finns omnämnd på dagen.se.) Enligt en enkätundersökning går ca 40% av pengarna till gager för inhyrda musiker och, inte särskilt förvånande, är den klassiska musiken med stor marginal den mest framförda.

I artikeln säger prästen och musikern Ingmar Johánsson, kyrkoherde i Johannes församling i Stockholm, att församlingsborna vill ha mer pop och rock och att en förklaring till den nuvarande situationen finns på musikhögskolorna vars organistutbildning inte hängt med i utvecklingen. Och jag kan inte annat än hålla med. Om organistutbildningarna har jag skrivit tidigare. Det är en fantastisk skola, tycker jag, men den har sina brister. Det är otroligt spännande och intressant att studera Hindemiths orgelsonater och lära sig om Messiaens olika modus, men man kanske skulle ha en ordentlig kurs i gospelpiano och lära sig grunderna i gitarr och bas.

IMG_0157En viktig punkt som flera kyrkomusiker betonade i enkäten var att de inhyrda musikerna var till för att lyfta och stödja församlingarnas befintliga musikverksamhet. Det är en enorm möjlighet för körsångarna att få sjunga med proffs, och det kommer också församlingsborna till godo. Det är inte bara så att vi hyr in musiker för vår egen skull.

Jag tyckte det var intressant läsning och en viktig frågeställare, men vissa saker tycker jag inte kom fram i artikeln. Gör man ett klassiskt verk som t.ex. Mozarts Requiem så behövs kanske tjugo eller fler musiker och sångare hyras in medan ett ordinärt popband är betydligt färre.

Enligt en kolumnist i Kyrkans tidning vill som sagt folk ha mer pop, och visst det tror jag säkert, men jag känner inte igen mig i hennes beskrivning av nuvarande konsertverksamhet. Kyrkorna fylls på många ställen som aldrig förr när man får höra Händels Messias, Bachs passioner eller oratorier eller körernas julkonserter.

Med detta sagt tycker jag ändå att det finns skäl att ta undersökningen på allvar. Jag tror inte mitt skrå har råd att ses som alltför bakåtsträvande.

3 kommentarer

Under församling, Kör, konsert, kyrkomusik

Musikalisk predikan

Ja, jag har ju skrivit det tidigare här på bloggen flera gånger, så det borde inte råda någon tvekan om att jag menar att gudstjänsten är något som ska skapas tillsammans och att kyrkan inte bara bör fungera som producent. Men jag vill ändå säga det igen. Det finns nämligen alltid två sidor av myntet.

orgelteckning

På tråkiga personalmöten kan man alltid teckna en orgel.

Här i församlingen planerar vi (som på de flesta andra ställen) gudstjänsterna tillsammans; vaktmästare, musiker, kyrkvärdar och präster. Dessutom är planeringarna öppna för allmänheten. Vi läser texterna, diskuterar och väljer psalmer tillsammans. Det blir oftast mycket givande samtal och det är trevligt och bra.

Musik är något som det är lätt för många att ha en åsikt om. Vad som är bra melodier och vad som är lättsjunget till exempel? Men ibland känns det ändå som att vår kompetens och kunskap som kyrkomusiker inte alltid tas till vara. Och då menar jag inte att vi musiker ska bestämma allt själva! Men, man går inte in och har synpunkter på vad prästen ska säga i predikan eller hur det ska sägas, åtminstone inte på samma sätt.

Det finns som sagt en dubbelhet i det här. Jag vill ju att folk ska ha synpunkter och komma med tankar och idéer kring gudstjänsten i stort och då även musiken. Men när jag väljer vad kören ska sjunga eller kommer med förslag till psalmer så är det på ett sätt min predikan. Jag tar inte bara några låtar som jag tycker är snygga, utan jag väljer stycken med texter som jag tycker säger något väsentligt utifrån dagens tema och med musik som jag står för. Jag har länge tänkt att jag ska ge sångtexterna till tjänstgörande präst i god tid innan söndagen för att hen ska ha möjlighet att väva in dem i predikan. På så sätt känner sig även körsångarna mer delaktiga i gudstjänsten, men jag har tyvärr varit dålig på det hittills.

På söndag är det den Gode Herdens söndag. Här kommer en annorlunda variant på den 23:e psalmen med röstvirtuosen Bobby McFerrin. Han har ändrat alla han till hon och sjunger precis som psaltarpsalmerna sjungs i den anglikanska kyrkan. Lyssna och njut!

3 kommentarer

Under församling, gudstjänst, Kör, kyrkomusik, musiktips

Verksamhetsmål

För några veckor sedan hade jag personalutvecklingssamtal med min närmaste chef, distriktsledaren. Inför varje år sätter man upp mål för den verksamhet man är ansvarig för, men även personliga mål. Så vi diskuterade hur 2012 varit och vad jag har för tankar och planer för 2013. Jag kunde konstatera att 2012 blev något av ett mellanår på grund av att jag under stora delar av året var föräldraledig eller endast jobbade deltid. Men mina verksamhetsmål för 2013 är att skapa fungerande grupper i de nya projekt jag har, d.v.s.

  • After school för juniorer, en gång i månaden
  • Läsecirkel kring böckerna om Harry Potter
  • Enskede vokalensemble

Mina personliga mål är att fortbilda mig inom spel och dirigering, något som jag påbörjade innan yngsta sonen föddes, men som sedan helt försvann…

Det är väldigt skönt att ha så här konkreta saker att utgå från när man sedan gör t.ex. verksamhetsuppföljning och just PU-samtal. Det ger en stadga i vad man håller på med och det är bra att ha något svart på vitt. Jag har en organistkollega som jobbar i en annan stockholmsförsamling och han blev oerhört avundsjuk när jag berättade om det här. ”Det är ju precis så det ska gå till” sa han och vittnade om problemen med att annars visa för cheferna vad man sysslar och vilka resultat man uppnår. Vi jobbar ju till största delen med omätbara ting, så det är fint att ha något som är handfast.

 

2 kommentarer

Under församling

Mina behov och andras

Jag är kyrkomusiker. Jag tycker om musik. Jag vill uttrycka mig genom musik. Jag har favoritmusik som jag älskar att jobba med. Jag har drömmar om särskilda musiker jag vill samarbeta med.

IMG_0200Som kyrkomusiker står man dock inte i sin egen tjänst, man tjänar församlingen och deras behov och inte sina egna. Till konserter eller gudstjänster som kören ska medverka i väljer man förstås gärna stycken man själv uppskattar och vill göra. För det blir bäst så. Man gör ett bättre musikaliskt jobb med material man tycker om än sådant man inte gillar. Men det gäller att tänka ett steg till. Vad behöver församlingen få höra och vad behöver kören få sjunga?

Det är betydligt svårare frågor att svara på och det är lätt att gå runt dem. Det vet jag av egen erfarenhet. Men genom de år jag har jobbat har jag blivit mer medveten om faran i att alltför mycket uppfylla sina egna behov. Förhoppningsvis kommer jag bli ännu bättre på att hitta sådant som gagnar både mig och kör och församling och andra.

Dock tror jag att det finns en fara i att bara söka de enkla, snabba musikaliska kickarna. Kyrkomusikernas kunskap måste värderas och tas tillvara. Församling och kör måste få lite motstånd och inte bara matas på sådant de känner till och vet att de tycker om. Annars utvecklas man inte.

I helgen träffade jag för första gången  den nystartade Enskede vokalensemble. Det finna med denna kör är att den dels kan fylla mina önskningar om att jobba med duktiga unga sångare och bra, komplicerad musik och att den dels fyller ett behov i församlingen. Ensemblen riktar sig nämligen framförallt till sjungande småbarnsföräldrar som inte har möjlighet att vara med i en kör som träffas varje vecka. Vi övar dagtid samtidigt som barnen leker tillsammans. Oftast övar vi i samband med en famliljegudstjänst för att locka barnen (och föräldrarna) dit. Jag tror mycket på det här projektet. Vi sjunger för första gången på en Musikmässa i Enskede kyrka den 24 februari. Kom då, vetja!

Lämna en kommentar

Under Kör, kyrkomusik