Månadsarkiv: april 2013

Musikalisk predikan

Ja, jag har ju skrivit det tidigare här på bloggen flera gånger, så det borde inte råda någon tvekan om att jag menar att gudstjänsten är något som ska skapas tillsammans och att kyrkan inte bara bör fungera som producent. Men jag vill ändå säga det igen. Det finns nämligen alltid två sidor av myntet.

orgelteckning

På tråkiga personalmöten kan man alltid teckna en orgel.

Här i församlingen planerar vi (som på de flesta andra ställen) gudstjänsterna tillsammans; vaktmästare, musiker, kyrkvärdar och präster. Dessutom är planeringarna öppna för allmänheten. Vi läser texterna, diskuterar och väljer psalmer tillsammans. Det blir oftast mycket givande samtal och det är trevligt och bra.

Musik är något som det är lätt för många att ha en åsikt om. Vad som är bra melodier och vad som är lättsjunget till exempel? Men ibland känns det ändå som att vår kompetens och kunskap som kyrkomusiker inte alltid tas till vara. Och då menar jag inte att vi musiker ska bestämma allt själva! Men, man går inte in och har synpunkter på vad prästen ska säga i predikan eller hur det ska sägas, åtminstone inte på samma sätt.

Det finns som sagt en dubbelhet i det här. Jag vill ju att folk ska ha synpunkter och komma med tankar och idéer kring gudstjänsten i stort och då även musiken. Men när jag väljer vad kören ska sjunga eller kommer med förslag till psalmer så är det på ett sätt min predikan. Jag tar inte bara några låtar som jag tycker är snygga, utan jag väljer stycken med texter som jag tycker säger något väsentligt utifrån dagens tema och med musik som jag står för. Jag har länge tänkt att jag ska ge sångtexterna till tjänstgörande präst i god tid innan söndagen för att hen ska ha möjlighet att väva in dem i predikan. På så sätt känner sig även körsångarna mer delaktiga i gudstjänsten, men jag har tyvärr varit dålig på det hittills.

På söndag är det den Gode Herdens söndag. Här kommer en annorlunda variant på den 23:e psalmen med röstvirtuosen Bobby McFerrin. Han har ändrat alla han till hon och sjunger precis som psaltarpsalmerna sjungs i den anglikanska kyrkan. Lyssna och njut!

Annonser

3 kommentarer

Under församling, gudstjänst, Kör, kyrkomusik, musiktips