Månadsarkiv: oktober 2012

Konsert är gudstjänst

För några veckor sedan skrev Sofia Lilly Jönsson (numera även chefredaktör för utmärkta nya Tidskriften Evangelium) en recension av en konsert på musikfestivalen Ripasso i Svenska Dagbladet. Recensionen var positivt inställd till festivalen och berömde konserten i fråga, men tog också upp problematiken med

varför kyrkan utifrån sitt syfte (bekännelsen om en treenig Gud) gör den här festivalen

då de flesta programpunkter innehöll profan musik. (Läs recensionen här.) Jag blev väldigt glad när jag läste detta. Det är en viktig diskussion och hur ofta läser man om detta i svensk dagspress!

Det här om vilken musik som passar i kyrkan är en fråga som bör föras med öppet sinnelag, då faran är att man närmar sig zwinglianism. Säger någon att ”det här passar inte”, så säger en annan ”då passar inte det här” och en tredje ”ja, då passar inte det här heller”… Själv har jag som kyrkomusiker spelat och sjungit och berörts av musik av både Johann Sebastian Bach, Katrina and the Waves, Daniel Börtz, Prince, Wolfgang Amadeus Mozart och the Latin Kings inom kyrkorummets väggar. Teologie doktor Jonas Bromander skriver i Rum för röster:

Musiken kan /…/ fungera på ett religiöst sätt även för individer utan direkt kyrklig kompetens. /…/ kyrkan (erbjuder) genom sin musik individen en möjlighet att kollektivt ge näring åt sina religiösa föreställningar

Och i antologin Åtta röster om teologi och musik skriver Johan Magnus Sjöberg och Lena Petersson

Övertygelsen om att ett gudsmöte är möjligt även i de gudstjänster vi kallar konserter, är en tillräcklig anledning till varför kyrkan ska arrangera konserter.

Men med detta sagt är det vår uppgift som kyrka att se till att de konserter vi arrangerar har möjlighet att upplevas som gudstjänst för åhörarna. I min profession vill jag att alla konserter jag gör i kyrkans regi ska innehålla, om inte endast, så åtminstone merparten religiös musik. Med religiös musik menar jag då, ungefär musik skriven för kyrkan eller musik som handlar om Gud, men några skarpa linjer är omöjliga att dra. Vid återinvigningen av Enskede kyrka gör vi till exempel Poulencs orgelkonsert, ett konsertstycke, men Poulenc skriver i ett brev att ”konserten är Poulenc på väg mot ett kloster” och han menar att detta är ett stycke på kanten av hans sakrala verk.

Vi kan aldrig bestämma vad församlingen ska få för upplevelser vare sig det gäller konserter eller högmässor, men vår uppgift är att visa på en väg som går uppåt.

Annonser

1 kommentar

Under gudstjänst, konsert, kyrkomusik